Miljö

Redan 1996 när föreningen bildades, stod det klart att en tydlig miljöprofil skulle skapas. Den har man sedan följt och förstärkt genom åren.  

Tidigt skapades en miljögrupp för att värna om föreningens miljö och att hela tiden arbeta mot att bibehålla känslan av att Majroparken 1 är en förening som satsar på miljötänkandet. Miljögruppen sammanträder ett antal gånger per år och diskuterar förbättringar och åtgärder för miljön. Återvinning, har blivit ett av föreningens ledord och om man är en idog återvinnare, behöver den ordinarie soppåsen inte bytas ofta. I stort sett allt organiskt (matrester o dyl.) kan läggas i någon av de två varmkomposter som finns på respektive gård.Image I varje kompostrum finns påsar avsedda för kompostering som kan hämtas i rummet. I föreningen finns även en kallkompost där man kan kompostera ex trädgårds- avfall. Läs mer om kompostering här. Du kan även ladda ner olika miljödokument under "Dokument" som du finner i menyn.

Källsortering är en annan viktig återvinningskomponent. Föreningen  har satsat hårt på att källsortera och därför inrett två stycken källsorteringsrum, ett på baksidan av 33:an och det andra på gaveln vid 39:an. I dessa båda rum kan man sortera kartong, wellpapp, tidningar, hårdplast, metall, ljust- och mörkt glas, batterier mm. Tänk dock på att stampa ihop eller skära sönder kartonger innan de läggs i kärlen, det får plats så mycket mer då. Annat att tänka på innan källsortering är att skölja ur de förpackningar som det förvarats vätska i, ex mjölkkartonger, vinflaskor etc. Gör man det slipper man obehaglig lukt i källsorteringsrummen.

Ladda ner senaste miljöbladet från miljögruppen här!

Färgburkar och annat miljöfarligt avfall får inte heller kastas i våra soputrymmen.
Detta avfall måste lämnas till en återvinningscentral eller till
en miljöstation.
Läs mer här!

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker