Dokument

Här kan dokument rörande föreningen laddas hem.

 

Acrobat Reader krävs för att kuna läsa dokumenten.
Ladda ner gratis
här och installera

Årsredovisningar Miljö Gårdshuset Föreningsmeddelanden
1994/5 2002 2003 2004 2005 JM:s miljöpolicy Checklista innan hyra 1997 1998 1999
2006 2007 2008 2009 2010 Komposthandbok Checklista efter hyra 2000 2001 2002
2011 2012 2013 2014 2015
Anvisning källsortering   2003 2004 2005
2016 2017 2018 2019 2020
Anvisning förpackningssort Gubbängshistorik 2006 2007 2008
 Stadgar      
Miljöblad   2009 2010 2011
                          Bopärm från JM  2012 2013 2014
 Fastighetsinformation 2010              2015 2016 2017
 Ekonomisk_statistik_98-2010              2018 2019 2020
               2021 2022
Diverse Mäklarinfo vid försäljning Medd.fr.BRÅ/PSgruppen Lägenhetsritningar
Ansvarsfördelning Underlag - flytt från Brf MP1 Meddelanden 041x-053x041x-053xMi
Ordningsregler Nyckelhantering-försäljning   041x-053x041x-053x
Underlag för fjärrvärme 2009     01x3/04x30103/0403
   Ekonomisk förvaltare    0143/0153 Alt 01x3
    02x3/05x3 3x2-6x2
      0_3-6_1-3_3 4x4
Blanketter Blanketter 2:dra hand     
Bygganmälan Ansökan   Bruksanvisning-Garageöppnare  
Bygglov Fullmakt  
 2:dra hands avtal  
Regler BRF-Medlem   
P-Plats: Fördelningsregler Regler Medlem-Hyresg  
       

 

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker